„АРТ СТОУН” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-7640-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 3 850,00 лв., от които 3 272,50 лв. европейско и 577,50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 11.08.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

 

Сподели